Може ли на някакво основание работодателят да задържи трудовата книжка на работника или служителя след прекратяване на трудовото правоотношение?

Наскоро клиент ме попита следното: В кои случаи законът дава право на работодателя да задържи трудовата книжка на работника или служителя след прекратяване на трудовото правоотношение? В конкретния случай работодателят обосновал задържането на трудовата книжка с...

повече информация

Ипотеката (част втора)

Видове ипотеки. Вписване на ипотеката. Подновяване и ново вписване. Заличаване на ипотеката. В първата част се опитах да изясня накратко същността и съдържанието на ипотечното право. Тук ще разгледам видовете ипотеки, основните разлики между тях и как се учредяват,...

повече информация

Ипотеката (част първа)

Какво представлява ипотеката и какво е нейното съдържание Ипотеката има гръцки произход и за първи път е била уредена от класическото римско право. У нас ипотеката (ипотечното право) е уредена в Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността...

повече информация

За рисковете при покупка на недвижим имот

Покупката на недвижим имот е сериозна инвестиция. За да си спестим проблеми в бъдеще, за да не се окажем без имот и без пари е добре да знаем как да се защитим още преди да сме изповядали сделката при нотариус. Обичайната практика при сделките с недвижими...

повече информация